2018 “Μια χώρα για όλα τα μάτια” personal exhibition to the Athens Art Gallery,Greece